logo

ỐNG LÕI GIẤY | ỐNG GIẤY CÔNG NGHIỆP | Tel: 0789911333

Địa chỉ: 129/9/11 Bùi Văn Ngữ - Hiệp Thành - Quận 12 - Tp HCM

Email: ongcuonloigiay@gmail.com

Điện thoại: 0789911333

Fax: 0789911333

Website: https://onggiaycongnghiep.com/

Dịch vụ
ỐNG GIẤY PHI 50mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 50mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 105

ỐNG GIẤY PHI 48mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 48mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 127

ỐNG GIẤY PHI 45mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 45mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 126

ỐNG GIẤY PHI 43mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 43mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 111

ỐNG GIẤY PHI 42mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 42mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 105

ỐNG GIẤY PHI 40mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 40mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 99

ỐNG GIẤY PHI 38mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 38mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 117

ỐNG GIẤY PHI 35mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 35mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 98

ÔNG GIẤY
ỖNG LÕI BĂNG KEO
ÔNG LÕI MÀNG PE
ÔNG LÕI GIẤY
ỐNG GIẤY CUỘN VẢI
ÔNG GIẤY GIÁ RẺ
Báo Giá
Zalo

ỐNG GIẤY | ỐNG GIẤY CÔNG NGHIỆP

XƯỞNG SẢN XUẤT ỐNG LÕI GIẤY UY GIÁ RẺ

ỐNG LÕI GIẤY | 0789911333 | 0777773772