logo

ỐNG LÕI GIẤY | ỐNG GIẤY CÔNG NGHIỆP | Tel: 0789911333

Địa chỉ: 129/9/11 Bùi Văn Ngữ - Hiệp Thành - Quận 12 - Tp HCM

Email: ongcuonloigiay@gmail.com

Điện thoại: 0789911333

Fax: 0789911333

Website: https://onggiaycongnghiep.com/

Dịch vụ
ỐNG GIẤY PHI 70mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 70mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 379

ỐNG GIẤY PHI 68mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 68mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 333

ỐNG GIẤY PHI 65mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 65mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 376

ỐNG GIẤY PHI 64mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 64mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 354

ỐNG GIẤY PHI 60mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 60mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 350

ỐNG GIẤY PHI 56mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 56mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 344

ỐNG GIẤY PHI 55mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 55mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 484

ỐNG GIẤY PHI 52mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 52mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 378

ÔNG GIẤY
ỖNG LÕI BĂNG KEO
ÔNG LÕI MÀNG PE
ÔNG LÕI GIẤY
ỐNG GIẤY CUỘN VẢI
ÔNG GIẤY GIÁ RẺ
Báo Giá
Zalo

ỐNG GIẤY | ỐNG GIẤY CÔNG NGHIỆP

XƯỞNG SẢN XUẤT ỐNG LÕI GIẤY UY GIÁ RẺ

ỐNG LÕI GIẤY | 0789911333 | 0777773772