logo

ỐNG LÕI GIẤY | ỐNG GIẤY CÔNG NGHIỆP | Tel: 0789911333

Địa chỉ: 129/9/11 Bùi Văn Ngữ - Hiệp Thành - Quận 12 - Tp HCM

Email: ongcuonloigiay@gmail.com

Điện thoại: 0789911333

Fax: 0789911333

Website: https://onggiaycongnghiep.com/

Dịch vụ
ỐNG GIẤY PHI 85mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 85mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 932

ỐNG GIẤY PHI 83mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 83mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 888

ỐNG GIẤY PHI 80mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 80mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 861

ỐNG GIẤY PHI 77mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 77mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 506

ỐNG GIẤY PHI 76.5mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 76.5mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 503

ỐNG GIẤY PHI 76mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 76mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 560

ỐNG GIẤY PHI 75mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 75mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 538

ỐNG GIẤY PHI 74mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 74mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 564

ÔNG GIẤY
ỖNG LÕI BĂNG KEO
ÔNG LÕI MÀNG PE
ÔNG LÕI GIẤY
ỐNG GIẤY CUỘN VẢI
ÔNG GIẤY GIÁ RẺ
Báo Giá
Zalo

ỐNG GIẤY | ỐNG GIẤY CÔNG NGHIỆP

XƯỞNG SẢN XUẤT ỐNG LÕI GIẤY UY GIÁ RẺ

ỐNG LÕI GIẤY | 0789911333 | 0777773772