logo

ỐNG LÕI GIẤY | ỐNG GIẤY CÔNG NGHIỆP | Tel: 0789911333

Địa chỉ: 129/9/11 Bùi Văn Ngữ - Hiệp Thành - Quận 12 - Tp HCM

Email: ongcuonloigiay@gmail.com

Điện thoại: 0789911333

Fax: 0789911333

Website: https://onggiaycongnghiep.com/

Dịch vụ
ỐNG GIẤY PHI 130mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 130mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 265

ỐNG GIẤY PHI 125mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 125mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 252

ỐNG GIẤY PHI 120mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 120mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 179

ỐNG GIẤY PHI 113mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 113mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 225

ỐNG GIẤY PHI 103mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 103mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 207

ỐNG GIẤY PHI 99mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 99mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 183

ỐNG GIẤY PHI 95mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 95mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 180

ỐNG GIẤY PHI 90mm| | TEL 0777773772

ỐNG GIẤY PHI 90mm| | TEL 0777773772

24.08.2021Lượt xem: 199

ÔNG GIẤY
ỖNG LÕI BĂNG KEO
ÔNG LÕI MÀNG PE
ÔNG LÕI GIẤY
ỐNG GIẤY CUỘN VẢI
ÔNG GIẤY GIÁ RẺ
Báo Giá
Zalo

ỐNG GIẤY | ỐNG GIẤY CÔNG NGHIỆP

XƯỞNG SẢN XUẤT ỐNG LÕI GIẤY UY GIÁ RẺ

ỐNG LÕI GIẤY | 0789911333 | 0777773772